Thay DNS server trong VPS

Hệ thống DNS là một trong những phần quan trọng nhất của cơ sở hạ tầng internet. Nó chuyển đổi tên miền dễ nhớ, thành địa chỉ IP (và IPv6), không thân thiện với người dùng cuối.

Bất kể hệ điều hành Linux mà bạn đang sử dụng (như Ubuntu, CentOS, Debian, Arch, Redhat, v.v.), quá trình xác định máy chủ DNS nào hiện đang được sử dụng để phân giải tên miền là như nhau.

Để xác định máy chủ DNS nào đang được sử dụng, bạn chỉ cần xem nội dung của tập tin /etc/resolv.conf. Điều này có thể được thực hiện thông qua một công cụ chỉnh sửa, hiển thị tập  tin như vi, nano, cat , tail …

Hiển thị các máy chủ DNS đang hoạt động trên VPS của bạn:

$ cat /etc/resolv.conf

Kết quả :

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

 

Bạn có thể nhận được ít nhất một hoặc nhiều máy chủ DNS. Trong ví dụ này, 8.8.8.8 và 8.8.4.4.

Lưu ý rằng đây phải là một địa chỉ IP và không thể là một tên miền.

Thông thường thì mặc định nhà cung cấp sẽ sử dụng namesever của họ để phân giải, bạn có thể thay đổi namesever mặc định này về namesever của google bằng cách xoá các namesever cũ và thêm 2 dòng sau vào file /etc/resolv.conf:

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

 

Chúc các bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?