Tạo chuyển hướng tên miền trên Direct Admin

Một lý do nào đó mà bạn muốn điều hướng hay còn gọi là chuyển hướng khi người dùng nhập vào Domain A thì sẽ chuyển tới Domain B để đáp ứng nhu cầu sử dụng của bạn, thì việc chuyển hướng lúc này sẽ cần thiết. Để có thể chuyển hướng buộc tên miền A cần phải trỏ về Hosting ( hay ở vị dụ này là VPS đang hoạt động Direct Admin )

Truy cập trang quản trị của bạn ở cấp độ User Level, Chọn domain mà bạn muốn thực hiện chuyển hướng.

Nhấn chọn Create new redirect để thêm mới chuyển hướng

 

Ở phần Site Redirection bạn nhấn vào để đi đến phần cấu hình chuyển hướng.

 

Việc cấu hình chuyển hướng rất đơn giản, trường hợp bạn muốn nhập tên miền vào sẽ chuyển hướng luôn thì tại Local URL Path bạn để trống và không cần điền vào, tương ứng nếu bạn cần với một đường dẫn con phía sau /

Đối với Redirect Type : thông thường sử dụng sẽ là 301 vì vấn đề cấu hình này thường có lợi cho SEO hơn.

Destination URL bạn nhập vào tên miền mà bạn muốn chuyển hướng đến, tên miền này không bắt buộc phải trỏ về Hosting ( VPS mà bạn đang sử dụng ).

 

Sau khi hoàn tất bạn nhấn Add để thêm, và bạn có thể kiểm tra lại bằng cách gõ thông tin trên trình duyệt ( lưu ý : đối khi các thao tác sẽ có cache và chưa hoạt động nếu bạn chưa xóa bỏ Cached DNS, bạn có thể sử dụng trình duyệt ẩn danh hoặc thử lại sau đó ít phút. )

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?