[Linux] Hướng dẫn truy cập SSH vào Cloud VPS

Đối với việc sử dụng dịch vụ Cloud VPS thì việc sử dụng SSH dường như là bắt buộc để có thể sử dụng ( Dường như ở đây được xem là 95% nếu không tính tới trường hợp sử dụng Template được cài đặt sẳn mà đội ngũ kỹ thuật của TinoHost xây dựng như Direct Admin, VestaCP, CyberPanel v.v )

SSH, hoặc được gọi là Secure Shell, là một giao thức điều khiển từ xa cho phép người dùng kiểm soát và chỉnh sửa server từ xa qua Internet. Dịch vụ được tạo ra nhằm thay thế cho trình Telnet vốn không có mã hóa và sử dụng kỹ thuật cryptographic để đảm bảo tất cả giao tiếp gửi tới và gửi từ server từ xa diễn ra trong tình trạng mã hóa. Nó cung cấp thuật toán để chứng thực người dùng từ xa, chuyển input từ client tới host, và relay kết quả trả về tới khách hàng.

Để có thể truy cập thông qua SSH hiện nay đối với Windown, Ubuntu, MACOS thì đa phần đều đã có hỗ trợ các công cụ Terminal, nếu bạn sử dụng Windown thì có thể sử dụng PUTTY hoặc với nhiều chức năng hỗ trợ hơn như MobaXtemXshell v.v .

Lệnh SSH sẽ gồm :

ssh [user]@[host]

SSH key command cho hệ thống biết là bạn muốn mở một kết nối được mã hóa Secure Shell Connection. [user] đại diện cho tài khoản người dùng bạn muốn dùng để truy cập. Ví dụ, bạn muốn truy cập user root, thì thay root tại đây. User root là user quản trị hệ thống với toàn quyền để chỉnh sửa bất kỳ điều gì trên hệ thống. [host] đại diện cho máy tính / VPS bạn muốn dùng để truy cập ( là địa chỉ IP mà bạn muốn kết nối ).

Thông thường khi yêu cầu nhập mật khẩu, các thao tác nhập của bạn không hiển thị trên màn hình, nhưng khi bạn nhập và hệ thống sẽ nhận và khi bạn hoàn tất thao tác với ENTER, nếu đúng mật khẩu bạn có thể truy cập vào VPS.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?