Hướng dẫn thêm tên miền mới trên Direct Admin Control Panel

 

Để có thể thêm website của mình tại Direct Admin và sử dụng bạn cần truy cập vào trang quản trị Direct Admin của mình.

Tại User Level => Domain Setup

 

Nhấn vào Addon Another Domain để tiến hành việc thêm tên miền

 

Điền vào tên domain bạn muốn thêm vào và nhấn Create để hoàn tất việc tạo, sau khi tạo hoàn tất bạn có thể quay trở lại sẽ thấy thông tin tên miền của bạn vừa thêm, đồng thời tại phần quản lý tệp tin cũng sẽ có thư mục tương ứng với tên miền của bạn đã thêm vào.

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?