Hướng dẫn sử dụng Recuse mode VPS thông qua Tino panel

10.03.2019-18.05.15

Chế độ Recuse mode là một công cụ trên Tino panel . Bạn có thể sử dụng nó để khởi động VPS của mình vào Hệ điều hành tạm thời, để chẩn đoán và giải quyết các sự cố trên HĐH chính .

Những vấn đề này có thể  bao gồm:

  • Chẩn đoán sự cố mạng
  • Sửa chữa  hệ điều hành bị hỏng
  • Sửa  lỗi cấu hình tường lửa
  • Kiểm tra hiệu suất đĩa

Thực hiện kiểm tra trong Chế độ Recuse mode giúp bạn xác định xem sự cố  có liên quan đến phần mềm hoặc phần cứng hay không .

Nếu bạn có bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào, chế độ Recuse mode sẽ làm gián đoạn chúng khi máy đang được khởi động vào chế động này.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách khởi động lại VPS trong  chế độ Recuse mode.

Trước tiên bạn truy cập trang quản lý dịch vụ tại: https://my.tino.org/clientarea.php?action=services

10.03.2019-08.07.27

Click truy cập panel quản lý dịch vụ VPS bạn muốn thêm key ssh.

10.03.2019-08.10.07

Bạn click vào Recuse mode để thiết lập.

10.03.2019-17.58.11

Nhập pass root và click xác nhận để bật chế độ Recuse mode .

10.03.2019-18.05.15

Bây giờ bạn có thể kết nối  qua SSH với VPS của mình ở chế độ cứu hộ. Khi những thay đổi này đã được hoàn thành với chế độ Recuse mode, bạn có thể khởi động lại hệ điều hành bình thường bằng lệnh

reboot

Chúc các bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?